Kế hoạch điều động tàu thuyền tại Hòn La ngày 21/4/2020

Thứ Ba, 21/04/2020, 07:39 GMT+7