Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-CĐCHHVN ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở  tiến tới Đại hội công đoàn  Cục Hàng hải Việt Nam khó

Công đoàn Cảng vụ Hàng hải tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ Hai, 24/04/2023, 09:54 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-CĐCHHVN ngày 09/8/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 66/QĐ-CĐCHHVN ngày 10/3/2023 của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc
Các bài đã đăng
Trang 1 / 10