Kế hoạch điều động tàu thuyền tại Hòn La ngày 14/4/2020

Thứ Ba, 14/04/2020, 07:44 GMT+7

Bến cảng

 

TT

Tên tàu

Trọng tải

 

Thời gian tàu đến cảng

Hoạt động

tại cảng

Xếp

Dỡ

Chủng loại

KL

(Tấn)

Chủng loại

KL

(Tấn)

 

Hòn La

1

Spring Valen

7460

Cọc

 

 

 

12/4

CẬP CẦU

2

Thiên Tài 16

 

Lai dắt

 

 

 

12/4

 

3

Minh hằng 36

4050

 

 

Than

3800

 

Neo chờ

 

4

Trường Nguyên 69

3748

clinker

 

 

 

 

11/4

Cập cầu