Kế hoạch điều động tàu thuyền tại Hòn La ngày 27/3

Thứ Sáu, 27/03/2020, 08:01 GMT+7

TT

Tên tàu

Hô hiệu

Mớn
nước

Chiều
dài

G.R.T

Thời
 gian

Từ
nơi

Đến
 nơi

Loại
 hàng

Khối
lượng

Chiều
 hàng

Hoa tiêu

Tàu lai

1

Hoàng Anh 88

BN 1999

3.0

78.6

1811

15h00’

Khu neo

Cầu cảng

Clinker

4000

Xuống

0

0

2

Thanh Thành Đạt 9999

 

 

 

 

 

Khu neo

KCT

 

 

 

 

 

3

Silver Peace

12258

5.4

120

9129

 

Khu neo

 

Quặng đồng