Kế hoạch điều động tàu thuyền tại Hòn La ngày 13/4

Thứ Hai, 13/04/2020, 08:15 GMT+7

Bến cảng

 

TT

Tên tàu

Trọng tải

Hàng hóa

Thời gian tàu đến cảng

Hoạt động

tại cảng

Cấp tàu

Xếp

Dỡ

Chủng loại

KL

(Tấn)

Chủng loại

KL

(Tấn)

 

Hòn La

1

 Hoàng thiên phú 88

3.052

 

 

Than

3.000

06/04/2020

Làm hàng

 

2

 chính quỳnh 6868

3026

clinker

2800

 

 

10/4

Neo chờ

 

3

Minh hằng 36

4050

 

 

Than

3800

 

Neo chờ

 

 

4

Trường Nguyên 69

3748

clinker

 

 

 

 

11/4

Neo chờ

 

 

 

 

 

5

Minh Tuấn 28

3015

Titan

 

 

 

12/4

Neo chờ rời

 

 

 

6

Spring Valen

7460

Cọc

 

 

 

12/4

Neo chờ

 

 

7

Thiên Tài 16

 

Lai dắt

 

 

 

12/4

Cập cầu