STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 40/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ GTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng hải
Thông tư 18/2022/TT-BGTVT về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
DỰ THẢO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VỀ TIÊU CHÍ CẢNG XANH VIỆT NAM
Quyết định phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”
Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
Quyết Định Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải
QUYẾT ĐỊNH 1589/QĐ-BGTVT NGÀY 27/8/2021 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Thông tư 19/2021/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải
Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình tổ chức thực hiện Thông tư 74/2021/TT-BTC
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
Văn bản quy định tuyển dụng mới
Quy định họp mới nhất!
Vi phạm lĩnh vực hàng hải bị phạt tới 100 triệu đồng
Trang 1 / 2