Kế hoạch hoạt động tàu thuyền tại cảng Hòn la ngày 23/03/2020

Thứ Hai, 23/03/2020, 07:31 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN

 

Thời gian
Time

Tên tàu
Name of ship

Mn nước
Draft

Chiều dài lớn nhất
LOA

Trọng tải
DWT/GT

Tàu lai
Tug boat

Tuyến luồng
Chanel

Từ
From

Đến
To

Đại lý
Agent

 

19h00

12/03

Hoàng Anh 36

5.2

79.8

3196.7

Nil

Hòn la

Quảng Ninh

PS

 

 

15h00

22/03

Thanh Thành Đạt 9999

3.5

162

25331

Hải Vân+HQ967

Hòn la

PS

KCT

 

 

 

 

Quảng Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2020
Date……………
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN

(Đã Ký)

 

 

    Hồ Ngọc Sơn