CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

Tên tiếng anh: MARITIME ADMINISTRATION OF QUANG BINH
Địa chỉ: Xã Thanh Trạch – Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
Điện thoại: 84-(0232) 3866853/3866216 - Fax: 84.(0232) 3866235
Email: cangvu.qbh@vinamarine.com.vn
Hotline: 0918744850