Quyết định số 89/QĐ-CHHVN ngày 02/02/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam

Thứ Hai, 06/02/2023, 10:24 GMT+7
Các bài đã đăng