Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về vị trí làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

Thứ Tư, 08/02/2023, 09:41 GMT+7
Các bài đã đăng