Thông tư số 38/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thông tin hàng hải

Thứ Tư, 08/02/2023, 09:36 GMT+7
Các bài đã đăng