Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và Cảng vụ đường thuỷ nội địa Khu vực 5

Thứ Năm, 09/05/2024, 10:49 GMT+7

Hội Nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực V

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 1562/QCPH-CHHVN-CĐTNĐVN ngày 25/4/2014 giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, ngày 08/5/2024, tại Hội trường Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực V trong công tác quản lý hoạt động giao thông và đường thủy nội địa.

 

Tham gia ký kết, về phía Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình có đồng chí Phạm Văn Hà – Giám đốc, về phía Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực V có đồng chí Hồ Văn Hải – Phó Giám đốc phụ trách và lãnh đạo các phòng, Đại diện của 2 đơn vị.

Quy chế phối hợp của hai đơn vị đã cụ thể hóa các nội dung phối hợp theo Quy chế phối hợp giữa hai Cục. Tại Hội nghị ký kết, Giám đốc hai Cảng vụ đã phát biểu ý kiến, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Quy chế và sự cần thiết phải phối hợp, trao đổi thường xuyên giữa hai đơn vị để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chia sẻ những kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở từng đơn vị

Theo đó, hai đơn vị tập trung phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp và chủ trương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Chú trọng phối hợp có đồng bộ Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đường thủy nội địa và lĩnh vực hàng hải mới ban hành để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu về thuyền viên, phương tiện, công tác xử lý vi phạm; rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của phương tiện thủy… Qua đó, đề xuất các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả và bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền, thuyền viên, hành khách vào, rời tại cảng biển và cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.