Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình năm 2024

Thứ Ba, 18/06/2024, 16:06 GMT+7