Thông báo hàng hải

Thứ Ba, 10/10/2017, 11:08 GMT+7

VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI CỬA GIANH - QUẢNG BÌNH

 

QBH - 17 - 2017

Vùng biển               :  Quảng Bình

Tên luồng               :  Cửa Gianh

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 5/10/2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -3,7m (âm ba mét bảy).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

(Nguồn: Tổng Cty Bảo đảm an toàn hàng hải miền bắc)