Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Khánh Hòa

Thứ Tư, 03/07/2024, 14:11 GMT+7