KHAI BÁO Y TẾ VÀ QUÉT MÃ QR QUA ỨNG DỤNG BLUEZONE ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

Thứ Ba, 18/05/2021, 09:23 GMT+7