Bộ quy tắc ứng xử

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CCVC & NLĐ CỤC HÀNG HẢI VIÊT NAM TRONG THI HÀNH NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ

Thứ Sáu, 22/10/2021, 09:55 GMT+7

Quyết định về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ của Công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam
Các bài đã đăng
Trang 1 / 8