Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới

Thứ Hai, 24/01/2022, 09:02 GMT+7

I. Dự báo sóng biển ngày 24/01/2022 đến 26/01/2022
 

Vùng biển Ngày 24/01 Ngày 25/01 Ngày 26/01
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc 
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 – 1,0 Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
1,5 – 2,5 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,5 – 3,5 Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Nam
Biển Đông
0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
 


 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 27/01/2022 đến 02/02/2022
 

Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Nam
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động