Phương án phối hợp xử lý trong trường hợp tàu thuyền đến cảng có thuyền viên dương tính SARS-COV-2

Thứ Tư, 08/12/2021, 15:57 GMT+7

Phương án phối hợp xử lý trong trường hợp tàu thuyền đến cảng có thuyền viên dương tính SARS-COV-2