Thông báo phục hồi phao luồng

Chủ Nhật, 08/10/2017, 15:53 GMT+7

VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO SỐ 0, 1, 2, 4, TĐ LUỒNG HÀNG HẢI CỬA GIANH

 

QBH - 16 - 2017

Vùng biển             :  Quảng Bình

Tên luồng             :  Cửa Gianh

Tên báo hiệu        :  0, 1, 2, 4, TĐ

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P0

17°43'12.2"

106°30'36.2"

17°43'08.6"

106°30'42.9"

P1

17°43'00.0"

106°30'16.1"

17°42'56.4"

106°30'22.7"

P2

17°42'57.1"

106°30'18.3"

17°42'53.5"

106°30'25.0"

P4

17°42'44.5"

106°30'00.6"

17°42'40.9"

106°30'07.3"

17°43'32.6"

106°31'02.9"

17°43'28.9"

106°31'09.6"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 4, TĐ luồng hàng hải Cửa Gianh bị đứt trôi;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 4, TĐ luồng hàng hải Cửa Gianh đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 252/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 16/9/2017 không còn hiệu lực.

(Nguồn: Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc)