CCVC CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH TIÊM VẮC XIN NGỪA COVID-19

Thứ Hai, 17/05/2021, 11:02 GMT+7

Thực hiện Công văn số 817/CV-KSBT ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung đối tượng tiêm vắc xin COVID-19;

Căn cứ công văn số 37/CVHHQB-TCHC ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình về việc đề xuất, thống kê đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19;

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2021 Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã tổ chức cho CCVC và NLĐ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Bênh viện đa khoa huyện Bố Trạch.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình là đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực tỉnh Quảng Bình;  CCVC đơn vị thường xuyên tiếp xúc với thuyền viên, người nước ngoài, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. 

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã đề xuất và được phân bổ 30 liều vắc-xin (đợt 1) cho các cán bộ này trong ngày 13 và 14/5/2021 theo Kế hoạch.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong đợt tiêm phòng COVID-19 của CCVC Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình.