Thông báo hàng hàng luồng cửa Gianh- Quảng Bình tháng 8/2020

Thứ Ba, 01/09/2020, 14:05 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình yêu cầu các phương tiện khi hành trình qua luồng cửa Gianh cần lưu ý các điểm cạn trên luồng. Mọi thông tin liên hệ phòng Pháp chế, bộ phận thủ tục qua số điện thoại: 02323.866216 để được hướng dẫn cụ thể.