Đại hội Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư, 20/05/2020, 09:27 GMT+7

         Hòa chung không khí của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, ngày 16/5/2020, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025.

         Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Hồng Giang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

         Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã giữ được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn bộ Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, Chi bộ đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tiềm năng và thế mạnh của các doanh nghiệp khai thác cảng biển; Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển. Bên cạnh đó việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính cũng như trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành của đơn vị đã tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan”.

 

         “Chi ủy, Ban lãnh đạo, toàn thể Đảng viên, CCVC và người lao động Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra”.

         “Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức. Chi bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Đảng bộ Cục Hàng hải việt Nam đến đội ngũ cán bộ Đảng viên. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết quả phân loại hàng năm có 99 % Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

         “Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, Đại hội Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới; phát triển Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình ngày càng lớn mạnh, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của ngành hàng hải và kinh tế biển của đất nước”.

          Trên tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX.Đ/c Lê Anh Tuấn trình bày báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

         Đại hội đã bầu ra Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết để gánh vác những trọng trách do toàn thể Đảng viên trong Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình giao phó.

 

        Đại hội cũng đã bầu đại biểu gồm 01 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

        Thay mặt Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí Hoàng Hồng Giang- UVBTV Đảng ủy, phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Tạo tiền đề vững chắc để Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đóng góp vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét, sinh động cho năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Chi ủy, hiệu quả quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo, cũng như tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể Đảng viên, CCVC và người lao động Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình.

 

        Đồng chí Hoàng Hồng Giang cơ bản tán thành với những mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp mà Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình đề ra trong báo cáo Chính trị trình Đại hội; Đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình cần lưu ý đó là: Tập trung xây dựng triển khai các văn bản QPPL, thực hiện tốt công tác PCCT-TKCN, công tác giải ngân, công tác cải cách hành chính… Trong nhiệm kỳ tới cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ Đảng viên, CCVC và người lao động trong sạch vững mạnh cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn phẩm chất đạo đức góp phần xây dựng Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình nói riêng và ngành Hàng hải nói chung ngày càng lớn mạnh, phát triển và hội nhập.

        Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp./.