Đoàn viên thanh niên Cảng vu Hàng hải Quảng Bình tham gia hiến máu tình nguyện

Thứ Tư, 21/08/2019, 14:08 GMT+7

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của họ với cộng đồng. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người khỏe mạnh, hiến máu tình nguyện, không vụ lợi.

Hiểu được ý nghĩa cao đẹp trên, Đoàn viên thành niên Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình luôn là lực lượng xung kích tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện hàng năm theo lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ Bố Trạch, Quảng Bình.

Năm 2019, đã có 05 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.